Aplikacje

Układy pomiarowe oferowane przez Spółkę Tel-Eko Projekt są stosowane na wielu obiektach, takich jak:
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
  • elektrownie i elektrociepłownie (pomiary wody kotłowej i przemysłowej)
  • stacje uzdatniania wody
  • stacje zlewne
  • stacje mycia CIP