Oferta

Tel-Eko Projekt Sp. z o.o. oferuje zestawy pomiarowe zawierające nowoczesną aparaturę do pomiarów fizykochemicznych w wodzie i roztworach wodnych. Nasze przyrządy służą do pomiaru pH, stężenia chlorków, potencjału redoks, przewodności elektrolitycznej właściwej (konduktywności), stężenia tlenu rozpuszczonego oraz pomiaru poziomu i przepływu.

W skład zestawu pomiarowego wchodzi:
 • przetwornik pomiarowy
  • prądowy PP 2000
  • prądowy mikroprocesorowy PP 2000M
  • analizator/kontroler UPM 2000
 • wzmacniacz WP 2000 (dotyczy UPM 2000)
 • głowica
  • zanurzeniowa GPZ 2000, GPZ 2006, GKZ 2000, GKZ 2006, GTZ 2000
  • pływakowa GPB 2000, GTB 2000
  • przepływowa GPP 2009, GKP 2000, GTP 2000
 • elektroda (czujnik pomiarowy)
  • elektroda pH
  • elektroda redoks
  • czujniki konduktometryczne kontaktowe CKT 2000.1, CKT 2000N.4 i indukcyjne CKTI 2000N, CKPI 2000
  • czujniki tlenowe CT 2008P
Na życzenie dostarczamy akcesoria montażowe, np. szafki ogrzewane, stojaki, wysięgniki, itp.

Firma Tel-Eko Projekt oferuje również:
 • układy sterowania wg dostarczonego projektu (CP 2008, KRO 2008)
 • układy do pomiaru poziomu (Inne pomiary)
 • przepływomierze elektromagnetyczne (Inne pomiary)
 • uruchomiemienie aparatury na obiekcie
 • aparaturę do pomiarów laboratoryjnych i przenośnych (produkcja i dystrybucja)
 • układy do przemysłowych pomiarów śladowych ilości tlenu (w ppm i ppb, Inne pomiary, dystrybucja)