O firmie

PWPN-T Tel-Eko Projekt Sp. z o.o. jest polską firmą produkującą nowoczesną aparaturę dla potrzeb ochrony środowiska.

Spółka Tel-Eko Projekt istnieje  na rynku  od 1987r. i kontynuuje  30-letnią działalność Zakładu Elektroniki TEL-EKO S.A. w dziedzinie projektowania i produkcji aparatury do przemysłowych pomiarów fizykochemicznych wody i roztworów wodnych.

Spółka oferuje urządzenia do pomiarów ciągłych:
 • pH, redoks, chlorków
 • tlenu rozpuszczonego
 • przewodności

Przemysłowe pehametry, konduktometry i tlenomierze typu UPM 2000,   zaprojektowane i produkowane przez Spółkę, pracują na wielu obiektach w kraju i za granicą.

Nasze wyroby są znakowane znakiem CE, co oznacza, że wyroby  odpowiadają wszystkim przepisom harmonizacji technicznej Wspólnoty jakie się do nich stosują, oraz zostały poddane odpowiednim procedurom oceny zgodności (wyroby badane wg modułu A, potwierdzone badaniami w laboratorium akredytowanym).

Ponadto firma oferuje:
 • przepływomierze elektromagnetyczne
 • układy do pomiaru poziomu
 • układy sterowania wg projektu klienta
 • uruchomienie aparatury pomiarowej na obiekcie

Współpracujemy m.in. z:
 • elektrowniami i elektrociepłowniami
 • zakładami chemicznymi
 • zakładami przemysłowymi
 • zakładami przetwórstwa spożywczego
 • zakładami mięsnymi
 • galwanizerniami
 • biurami projektowo-usługowymi
 • innymi, w zakresie automatyki przemysłowej


Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Rejestrowy

Nr KRS: 0000026511

Kapitał zakładowy: 50 000 złNIP: 895-00-10-046

REGON: 005923979

Nr rachunku bankowego:

ING Bank Śląski O/Wrocław

70 1050 1575 1000 0023 1849 5492