Głowice konduktometryczne


W każdym zestawie pomiarowym (patrz Oferta) musi znajdować się głowica pomiarowa, w której montuje się czujniki konduktometryczne.

Firma Tel-Eko Projekt produkuje:
  • głowice zanurzeniowe
    • GKZ 2000
    • GKZ 2006
  • głowice przepływowe
    • GKP 2000

GKP 2000 GKZ 2000 GKZ 2006

Głowice wykonuje się z tworzywa (PVC-U, PVC-C) lub stali kwasoodpornej. Zależnie od zastosowanego materiału głowica może pracować w różnym zakresie temperatur.

Wszystkie głowice maja klasę szczelności IP 65.