Pomiar konduktywności

Przewodność elektrolityczna oznacza zdolność medium do przewodzenia prądu elektrycznego. Wartość  konduktywności określa stężenie wszystkich jonów znajdujących się w roztworze.

Zależnie od potrzeb stosuje się pomiar przewodnościowy lub indukcyjny. Pomiar konduktywności ma duże znaczenie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków i instalacjach wodnych. Jest ważny przy badaniu wody wodociągowej, przy badaniu czystości wody destylowanej czy kondensatów.

Duże zmiany konduktywności:
  • w wodzie wodociągowej świadczą o zanieczyszczeniu związkami mineralnymi,
  • w wodach powierzchniowych sygnalizują, że do wody przedostały się zanieczyszczenia  nieorganiczne,
  • w wodzie destylowanej świadczą o jej zanieczyszczeniu,
  • w ściekach świadczą o zakłóceniach procesów produkcyjnych.

Przemysłowe (ciągłe) pomiary konduktywności realizuje się przy pomocy 
zestawu składającego się z czujnika pomiarowego, zwykle zamontowanego w głowicy, i przetwornika pomiarowego.

Spółka
Tel-Eko Projekt oferuje czujniki konduktometryczne, których elektrody mają kontakt z badanym medium, a także czujniki indukcyjne (metoda bezkontaktowa).Tel-Eko Projekt produkuje przetworniki prądowe typu PP 2000 oraz uniwersalne analizatory/kontrolery UPM 2000 do zastosowań przemysłowych.