Pehametr / tlenomierz ULAB 2002

Przeznaczenie:
Pehametr / tlenomierz ULAB 2002 należy dorodziny nowoczesnych przyrządów laboratoryjnych zapewniających stabilne i powtarzalne pomiary. ULAB 2002 stosuje się do pomiarów laboratoryjnych pH, potencjału redoks (ORP) oraz stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i roztworach wodnych.
 
Zasadnicze cechy funkcjonalne:
  • Pomiar pH z dokładnością 0,002 pH, pomiar redoksu z dokładnością 1mV, pomiar tlenu (w mg/l i%) z dokładnością do 0,5 %
  • Dla pomiaru pH kalibracja dwupunktowa lub trzypunktowa; automatyczna (automatyczne rozpoznawanie 5 roztworów wzorcowych) i ręczna
  • Dla pomiaru  tlenu kalibracja ręczna dwupunktowa
  • Dla pomiaru redoksu kalibracja ręczna jednopunktowa
  • Protokół kalibracji (z datą i czasem ostatniej ważnej kalibracji)
  • Kontrola kalibracji i stanu elektrody
  • Pamięć danych: umożliwia zapamiętanie 1000 wyników pomiarów identyfikowanych numerem, przechowuje dane kalibracyjne i inne informacje niezbędne do funkcjonowania przyrządu
  • Zegar czasu rzeczywistego (data i czas)
  • Wspólpraca z komputerem, program komunikacyjny (opcjonalnie): rejestracja wyników pomiarów w czasie rzeczywistym, archiwizacja danych oraz podstawowa obróbka statystyczna
  • Przyrząd może współpracować z typowymi elektrodami pH i redoks.