Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego

Tlen rozpuszczony w wodzie pochodzi głównie z powietrza. Stężenie tlenu rozpuszczonego zależy od temperatury, zasolenia i ciśnienia atmosferycznego. Jest wyrażane w % lub mg/l.

Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, wodzie, roztworach i mieszaninach wodnych jest niezbędny w wielu procesach, np. podczas oczyszczania ścieków do oszacowania rozkładu, do oceny warunków życia ryb i mikroorganizmów w zbiornikach wodnych, zapobieganiu korozji, w procesie fermentacji, w przemyśle spożywczym, itp.


Przemysłowe (ciągłe) pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego realizuje się na bazie metod elektrometrycznych, przy pomocy zestawu składającego się z czujnika pomiarowego, zwykle zamontowanego w głowicy, i przetwornika pomiarowego.

Spółka Tel-Eko Projektprodukuje czujniki tlenowe zarówno przemysłowe, jak i laboratoryjne, przetworniki prądowe typu PP 2000-T oraz uniwersalne analizatory/kontrolery UPM 2000-T do zastosowań przemysłowych. Do pomiarów laboratoryjnych jest przeznaczony pehametr/tlenomierz ULAB 2002.