Pehametr laboratoryjny ULAB 2002

Przeznaczenie:
Pehametr ULAB 2002 reprezentuje rodzinę nowoczesnych przyrządów laboratoryjnych zapewniających stabilne i powtarzalne pomiary. Pehametr ULAB 2002 stosuje się do pomiarów laboratoryjnych pH oraz potencjału redoks (ORP) w wodzie i roztworach wodnych.
 
Zasadnicze cechy funkcjonalne:
  • Pomiar pH z dokładnością 0,002 pH, pomiar redoksu z dokładnością 1mV
  • Kalibracja dwu- lub trzypunktowa; automatyczna    (automatyczne rozpoznawanie 5 roztworów wzorcowych)  i ręczna
  • Protokół kalibracji (z datą i czasem ostatniej ważnej kalibracji)
  • Kontrola kalibracji i stanu elektrody
  • Pamięć danych: umożliwia zapamiętanie 1000 wyników pomiarów identyfikowanych numerem, przechowuje dane kalibracyjne i inne informacje niezbędne do funkcjonowania przyrządu
  • Zegar czasu rzeczywistego (data i czas)
  • Wspólpraca z komputerem, program komunikacyjny (opcjonalnie): rejestracja wyników pomiarów w czasie rzeczywistym, archiwizacja danych oraz podstawowa obróbka statystyczna
  • Przyrząd może współpracować z typowymi elektrodami pH i redoks.