PP 2000

Przeznaczenie
Przetwornik prądowy PP 2000 jest przeznaczony do ciągłych przemysłowych pomiarów wielkości fizykochemicznych w wodzie, ściekach i roztworach wodnych. Może być wykorzystywany dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, w przemyśle chemicznym, spożywczym itp.
Przetwornik prądowy PP 2000 przetwarza sygnał z czujnika pomiarowego (elektrody pH, chlorkowej lub redoks, czujnika konduktometrycznego lub tlenowego) na prąd wyjściowy z zakresu 4 ÷ 20 mA.

Zależnie od mierzonego parametru produkuje się przetworniki w różnych wykonaniach:
 • PP 2000-pH - do pomiaru pH elektrodą szklaną
 • PP 2000-mV - do pomiaru potencjału redoks
 • PP 2000-Cl - do pomiaru potencjału redoks
 • PP 2000-K - do pomiaru konduktywności
 • PP 2000-KI - do pomiaru konduktywności czujnikiem indukcyjnym
 • PP 2000-T - do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego

Zasadnicze cechy funkcjonalne
 • Przetwornik może pracować samodzielnie w systemach pomiarowych wymagających centralnego   przetwarzania danych i prostego sterowania.
 • Programowalny przekaźnik przekroczenia wartości granicznej (w odpowiednim wykonaniu).
 • Separacja galwaniczna wejście/wyjście.
 • Możliwość wyboru zakresu pomiarowego za pomocą nastawnych mikroprzełączników.
 • Kalibracja prądu wyjściowego.
 • Automatyczna kompensacja sygnału od zmian temperatury mierzonego roztworu.
 • Wynik pomiaru jest wyświetlany na polu odczytowym typu LCD (w przypadku przetwornika z wyświetlaczem).
 • Obudowa o odpowiedniej szczelności zapewnia właściwą ochronę w trudnych warunkach otoczenia.