PP 2000M

Przeznaczenie
PP 2000M jest mikroprocesorowym przetwornikiem prądowym przeznaczonym do ciągłych przemysłowych pomiarów wielkości fizykochemicznych w wodzie, ściekach i roztworach wodnych. Może być wykorzystywany dla potrzeb gospodarki wodno ściekowej, energetyki, w przemyśle chemicznym, spożywczym itp. Przetwornik prądowy PP 2000M przetwarza sygnał z czujnika pomiarowego (elektrody pH lub redoks, czujnika tlenowego) na prąd wyjściowy z zakresu 4 ÷ 20 mA. Zależnie od mierzonego parametru produkuje się przetworniki w różnych wykonaniach:
  • PP 2000M-pH - do pomiaru pH elektrodą szklaną
  • PP 2000M-mV - do pomiaru potencjału redoks
  • PP 2000M-T - do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego

Zasadnicze cechy funkcjonalne
  • Trzyprzewodowy mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy pH, redoks lub tlenu rozpuszczonego.
  • Separacja galwaniczna wejście/wyjście.
  • Dwa przekaźniki alarmowe (opcjonalnie) z sygnalizacją optyczną przekroczenia.
  • Wybór zakresu pomiarowego i kalibracja za pomocą klawiatury (6 klawiszy).
  • Automatyczna kompensacja sygnału od zmian temperatury mierzonego roztworu.
  • Wynik pomiaru i funkcje urządzenia są wyświetlane na polu odczytowym (dwulinijkowy wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 16 znaków).
  • Obudowa polowa lub tablicowa.